Roto Grip Magic Bowling cup

1. Platnost předpisů a řádů

MBC 2013 se řídí těmito řády a předpisy:
a) Propozice MBC 2013
b) Pravidla hry bowling

2. Místa konání turnajů

Turnaje MBC se uskuteční v Best Bowling centru, Praha 5, Metropole Zličín.

3. Účastníci

MBC 2013 je otevřeným turnajem pro registrované i neregistrované hráče a hráčky (dále jen „hráče").

4. Prezence

a) Prezenční doba pro jednotlivé rundy prvního kola je uvedena v tabulce.
b) Počet rund pro první kolo se určuje týden před turnajem.
c) Hráči a hráčky (dále jen hráči) se prezentují do jednotlivých rund 1. kola v prezenční době dle tabulky plánovaného průběhu turnaje.
d) Hráči, kteří si příslušné kvalifikační kolo zamluvili, mají účast v tomto kole zajištěnu, pokud se k prezenci dostaví nejpozději 15 min. před plánovaným zahájením příslušné rundy.
e) V případě, že hráč nevyužije zamluveného druhého startu, nebude tomuto hráči pro příští turnaj rezervováno v osazovačce místo pro druhý start, a tento mu bude umožněn pouze na místě, bude-li volné místo.

5. Systém hry

a) Turnaj se hraje s využitím handicapů (základní + výkonnostní).
1. 1. kolo se hraje na čtyři hry na jedné dráze, dráhy si hráči vybírají při prezenci. Z prvého kola
postupuje:
- Do finále všichni vítězové kvalifikačních rund - hráči, který vyhraje rundu a své
vítězství v některé následující rundě zopakuje (díky opakovanému startu) se pro účely
přímého postupu do finále započítává první vyhraná runda. Postupová místa v ostatních
jím vyhraných rundách tak zůstanou nevyužita a nižší počet přímo postupujících do
finále tak zvyšuje počet hráčů, postupujících ze semifinále.
- Do semifinále postupuje tolik hráčů, aby doplnili počet hráčů v semifinále na 48. To
znamená, že např. při plném počtu 8 kvalifikačních rund, postupuje do semifinále jako
poslední ten hráč, který se umístil po kvalifikaci na 52.místě.
- Pro hráče, kteří nepostoupili do semifinále, je určeno dodatkové kolo – Desperado.
Hraje se na jednu hru, včetně handicapů. Hraje se po dvou hráčích na dráze (24 hráčů),
v případě většího zájmu po třech hráčích na dráze (max. 36 hráčů). Do semifinále
z Desperada postupují 4 hráči.
2. 2. kolo (semifinále) se hraje od nuly na čtyři hry, dráhy se hráčům přiřazují dle umístění
v 1.kole. Ze semifinále postupuje do finále tolik hráčů, aby s přímo postupujícími do finále
z 1.kola doplnili počet finalistů na 24. To znamená, že pokud z prvního kola postupuje do
finále 7 vítězů rund, tak do finále postoupí ze semifinále 17 hráčů.
3. Finále se hraje od nuly na čtyři hry, dráhy si hráči vybírají dle umístění v semifinále.
4. V případě nutnosti si pořadatelé vyhrazují právo tyto počty upravit dle potřeby.
f) Všechna kola se hrají po dvou hráčích na dráze. V případě nutnosti si pořadatelé vyhrazují právo
toto upravit dle potřeby.
g) Základní handicap :
nad 15 let do 15 let 1) nad 15 let do 15 let 1)
VŠECHNY
KATEGORIE
ELITE
STANDARD
AMATÉR
VŠECHNY
KATEGORIE
ELITE
STANDARD
AMATÉR
0 b. 4 b. 8 b. 8 b. 12 b. 16 b.
muži ženy
h) Handicap pro seniory:
50-57 let – 1 bod, 58-64 let – 2 body, nad 65 let – 3 body 1)
i) Výkonnostní handicap :
Přiděluje se hráčům dle průměru v celorepublikovém turnajovém žebříčku ČBA (dále jen
„průměr"). Pokud hráč tento průměr nemá (nebo má započítáno méně než 20 her), použije se:
1) průměr ze sportovního žebříčku ČBA (opět započteno min. 20 her)
2) celkový průměr z turnajového a sportovního žebříčku ČBA
3) průměr v posledním odehraném půlročníku ABL
4) průměr v aktuálním půlročníku ABL
5) průměr ze všech odehraných her v ČBA (hráčská vizitka) v turnajovém žebříčku
6) průměr ze všech odehraných her v ČBA (hráčská vizitka) ve sportovním žebříčku
7) pokud hráč nemá žádný z těchto průměrů, bude mu přidělen startovací handicap 16 b.
Handicap se vypočítá jako 50% z rozdílu průměru do 195 bodů. Vypočítaný handicap se
zaokrouhlí směrem nahoru. Maximální možný výkonnostní handicap je 24 bodů.
j) Z tohoto vzorce vychází následující tabulka pro přidělení handicapů:
průměr handicap průměr handicap
od 195,00 0 b. od 169,00 do 170,99 13 b.
od 193,00 do 194,99 1 b. od 167,00 do 168,99 14 b.
od 191,00 do 192,99 2 b. od 165,00 do 166,99 15 b.
od 189,00 do 190,99 3 b. od 163,00 do 164,99 16 b.
od 187,00 do 188,99 4 b. od 161,00 do 162,99 17 b.
od 185,00 do 186,99 5 b. od 159,00 do 160,99 18 b.
od 183,00 do 184,99 6 b. od 157,00 do 158,99 19 b.
od 181,00 do 182,99 7 b. od 155,00 do 156,99 20 b.
od 179,00 do 180,99 8 b. od 153,00 do 154,99 21 b.
od 177,00 do 178,99 9 b. od 151,00 do 152,99 22 b.
od 175,00 do 176,99 10 b. od 149,00 do 150,99 23 b.
od 173,00 do 174,99 11 b. do 148,99 24 b.
od 171,00 do 172,99 12 b.
k) Zahraniční účastníci, pokud nemají průměr v turnajovém (sportovním) žebříčku ČBA, musí pro
přidělení handicapu doložit průměr ze své národní asociace.
l) O postupu a z jednotlivých kol a o umístění na 1.-3. místě ve finále rozhoduje:
1. součet bodů z her odehraných v kole včetně handicapů
2. součet bodů z her odehraných v kole bez handicapů
3. v Desperadu lepší umístění hráče po kvalifikaci
4. vyšší maximální výkon z her odehraných v kole
5. vyšší minimální výkon z her odehraných v kole
6. následuje rozhoz hráčů na jedno kolo a to pouze na 9. a 10. část hry a to i opakovaně, až do zrušení rovnosti

6. Kategorie

Hráči jsou v turnaji hodnoceni ve třech výkonnostních kategoriích:
a) Amatér (hráči s průměrem pod 170 b.)
b) Standard (hráči s průměrem 170 – 189,99 b.)
c) Elite (hráči s průměrem 190 b. a více)
Hráči nižší výkonnostní kategorie jsou současně hodnoceni i ve vyšších výkonnostních kategoriích.

7. Celkové hodnocení MBC 2013

Celkovým vítězem MBC 2013 se stává hráč s největším součtem bodů ze šesti nejlépe obodovaných
turnajů v roce 2013 dle bodového ohodnocení. Samostatně jsou vyhodnocovány také kategorie AMATÉR
a STANDARD (počítají se turnaje, ve kterých byl hráč zařazen do této kategorie).

d) Červnový a prosincový turnaj jsou ohodnoceny dvojnásobným počtem bodů (neplatí pro kategorie
AMATÉR a STANDARD). Každému hráči se však dvojnásobným počtem bodů započte pouze
turnaj s lepším umístěním (z těchto dvou turnajů), turnaj s horším umístěním se započte jako normálně bodovaný turnaj.
e) Při rovnosti bodů rozhoduje:
1) součet bodů ze šesti nejlépe obodovaných turnajů v roce 2013 (počítá 5 nejlepších bodových hodnocení + jedno dvojnásobné, případně šest nejlepších bodových hodnocení).
2) celkový součet bodů ze všech turnajů v roce 2013
3) v případě, že i nadále je rovnost na 1. místě (platí i pro 1. místo v kategorii nejlepší žena), rozhoduje vyšší počet lepších umístění v jednotlivých turnajích v roce 2013
f) Výsledky jednotlivých turnajů i průběžné pořadí budou k dispozici ihned po skončení turnaje. Aktuální výsledky budou ihned odesílány elektronickou poštou všem zájemcům. O výsledky je možné si požádat též na adrese info@mbc.cz. Dále je možné průběžné pořadí a výsledky z jednotlivých turnajů sledovat na webových stránkách MBC www.mbc.cz.

8. Trénink

Organizátor vyhlásí před zahájením každé rundy trénink v trvání 5 minut. Po uplynutí této doby je oznámeno zahájení her a již není možno trénovat. Desperado se hraje bez tréninku.

9. Opravný start (re-entry)

a) V případě, že v 1. kole budou volná místa, je možné, aby hráč zahrál opravný start (re-entry).
b) Poplatek za každý opravný start je ve výši startovného, hráč může mít i více opravných startů.
c) Přednost pro opravný start mají hráči, kteří hrají první opravný start.
d) Každému hráči se započítává nejlepší výsledek ze všech startů v turnaji.
e) Místo v pořadí na opravný start nelze přepustit dalším hráčům.
f) Do celorepublikového průměru se započítávají všechny odehrané hry.
g) Pro hráče, dojíždějící ze vzdálenosti 100 km a více, je možná rezervace sobotního opravného startu.
h) Hráč je povinen odehrát nahlášené opravné starty. V případě zrušení opravného startu a neobsazení hrací rundy se vystavuje možnosti odepření předběžné rezervace opravných startů na příštích turnajích.

10. Desperado

Desperado se hraje vždy po ukončení kvalifikace. Hraje se na jednu hru (včetně handicapu) bez tréninku a bez úpravy drah o 4 postupová místa do finále (max. 36 účastníků v Desperadu). Do desperada budou přihlašováni hráči dle pořadí z řad nepostupujících hráčů.

11. Ceny

V každém jednotlivém turnaji hrají hráči o:
a) Poháry za celkové 1. – 3. místo.
b) Za umístění v TOP 10 (4. – 10. místo) získají hráči pohár.
c) Za umístění na 1. – 6. místě získají hráči následující finanční odměny :
umístění 1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo
cena 5 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč 800,- Kč 700,- Kč 500,- Kč
d) Poháry (skleněné kuželky) pro tři nejlepší hráče kategorie Amatér a Standard.
e) Pro hráče umístěné na posledním místě v každé hrací rundě jsou připraveny slevové poukázky na
příští turnaj v hodnotě 50,- Kč (cena útěchy neplatí pro RE starty).
Za celkové umístění v MBC 2013 jsou připraveny pro hráče do 20. místa poháry, medaile, diplomy a
finanční odměny. Partner turnaje, firma X Shop, věnuje poukázky pro prvních 10 hráčů v celoročním
hodnocení kategorií AMATÉR a STANDARD v celkové hodnotě 25.200,- Kč.

12. Platnost rozhodnutí

V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor turnaje po konzultaci s rozhodčími.
Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky MBC 2013. Zaplacením startovného na
jednotlivých turnajích vyjadřují hráči souhlas s propozicemi turnaje MBC 2013.

13. Termíny turnajů MBC 2013

Termíny konání jednotlivých turnajů jsou následující: 12. leden, 16. únor, 16. březen, 20. duben, 18.
květen, 8. červen, 20. červenec, 17. srpen, 21. září, 19. říjen, 16. listopad, 14. prosinec.
Termínový kalendář MBC 2013 je součástí oficiálního celorepublikového termínového kalendáře a
výsledky dosažené na tomto turnaji se započítávají do celorepublikového turnajového žebříčku ČBA a
turnajového bodovacího žebříčku FIRO-tour.

14. Právo změn

Organizátor turnaje má právo provést změny propozic, včetně odvolání celého MBC 2013 či
jednotlivého turnaje v případě vyšší moci, z důvodů bezpečnostních nebo příkazů úředních.

15. Přihlášení do turnaje

a) Do turnaje se můžete přihlásit elektronicky na www.mbc.cz, www.obsazovacky.cz, zde, telefonicky u
Jiřího Marvala (kontakt níže), nebo osobně můžete potvrzovat účast a rezervace na příští turnaj
přímo na MBC.
b) V případě elektronického přihlášení se zapisujte do obsazovačky pouze dvakrát i v případě že vaše
jméno bude jen mezi náhradníky. Chceme dát prostor více hráčům, pakliže nebude nic napsáno
v poznámce u vašeho třetího přihlášení v pořadí, bude toto vaše jméno z obsazovačky smazáno.

16. Dotazy a kontaktní osoby

Veškeré dotazy týkající se MBC 2013 směřujte na jednoho z organizátorů akce - (mobil: 776 105 706,
e-mail: info@mbc.cz)

17. Startovné

a) Startovné na jednotlivé turnaje činí 450,- Kč. Pro hráče do 15 let je startovné 300,- Kč 1). Pro hráče do 18 let je startovné 400,- Kč 1). Startovné v Desperadu je 100,- Kč.
b) Startovné na všechny nahlášené starty se hradí při prezenci do turnaje.
c) Hráči, kteří odehrají jedenáct turnajů v roce, mají start v závěrečném dvanáctém turnaji zdarma.
18. Kontakt s účastníky
Každý hráč uvede na vyžádání při prezenci telefon (e-mail), případně změnu, pro kontakt s organizátorem, jehož prostřednictvím budou řešeny připomínky a požadavky, či zasílány nebo předávány informace o MBC.

19. Tresty

Organizátor turnaje má právo následujících trestů při nedodržení propozic MBC 2013, popř. při nesportovním chování:
-varování
-odebrání bodů v jednotlivém turnaji
-odebrání bodů v turnajové sérii, případně vyloučení z turnajové série.

20. Různé

a) Údržba drah (mytí a mazání) se provádí maximálně po osmnácti odehraných hrách. V případě nutnosti si pořadatelé vyhrazují právo toto změnit dle potřeby.
b) V průběhu turnaje platí zákaz kouření v prostoru bowlingové herny. Pořadatel vymezí prostor, ve kterém bude povoleno kouřit. Dále platí zákaz konzumace otevřených nápojů v hracím prostoru.

21. Partneři turnaje

Partnery turnaje MBC jsou Rotogrip, X Shop, Radio Beat, ABL.
organizační výbor MBC
leden 2013
Vysvětlivky:
1) Pro stanovení juniorského nebo seniorského handicapu (a také pro účely slev na startovném) hráč prokáže svůj datum narození při prezenci, a to pouze jednou. Tento datum narození bude nadále evidován v databázi MBC pro účely stanovení handicapů v následujících turnajích. 

Copyright ©2019 - Best Bowling